Aktualności

Studio Piosenki

Zapraszamy na zajęcia Studia Piosenki w środy i piątki w godz. 16.00-17.30.


Nowy plan plan zajęć 2017/2018


Miejsce Odkrywania Talentów

Z uśmiechem w MDK na Andersena

Tradycją Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak mieszczącego się na warszawskich Bielanach przy ul. H.C. Andersena 4 są coroczne obchody, pod koniec roku szkolnego, święta „Z Uśmiechem Łatwiej”, którego adresatami są dzieci uczestniczące w zajęciach MDK, ich rodziny a także szeroko rozumiana społeczność lokalna. Jest to zarazem dzień otwarty, podczas którego każdy z uczestników festynu może zapoznać się z bogatą ofertą zajęć MDK, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury, panią Marią Pyszkiewicz.

Czytaj dalej

Rekrutacja 2017/2018

Zapisy na wolne miejsca dla nowych kandydatów
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 1 IX 2017 r., godz 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 1 IX 2017 r., godz. 12.00

Zapisy rekrutacja uzupełniająca dla nowych kandydatów
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 16 VIII 2017 r., godz. 12.00 do 22 VIII 2017 r., godz 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 16 VIII 2017 r., godz. 14.00 do 22 VIII 2017 r., godz. 14.00

Zapisy nowych kandydatów:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 19 V 2017 r., godz. 12.00 do 6 VI 2017 r., godz. 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 19 V 2017 r., godz. 12.00 do 6 VI 2017 r., godz. 14.00

Zapisy kandydatów kontynuujących - tegorocznych uczestników,
zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 10 V 2017 r., godz. 10.00 do 18 V 2017 r., godz. 10.00
• Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 10 V 2017 r., godz. 12.00 do 18 V 2017 r., godz. 12.00


Harmonogram oraz informacja dla kandydatów pod adresem:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Konkurs "CZYTELNIK ROKU"

Zapraszamy na wystawę


Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w związku ze wzrostem infeksji wirusem HIV i załamaniem się kontroli nad gruźlicą, prezentuje prezentacje multimedialną, która w jasny
i czytelny sposób nakreśla ten problem. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, dzięki któremu możemy poszerzyć swoją wiedzą na temat gruźlicy.

prezentacja