Aktualności

Rekrutacja 2018/2019

Zapisy nowych kandydatów:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 21 V 2018 r., godz. 12.00 do 5 VI 2018 r., godz. 16.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 21 V 2018 r., godz. 12.00 do 5 VI 2017 r., godz. 18.00

Zapisy kandydatów kontynuujących - tegorocznych uczestników,
zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 10 V 2018 r., godz. 12.00 do 18 V 2018 r., godz. 12.00
• Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 10 V 2018 r., godz. 12.00 do 18 V 2018 r., godz. 14.00

„NA SKRZYDŁACH PEGAZA” - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MARII GWIZDAK W HOŁDZIE DLA ZBIGNIEWA HERBERTA

W 2018 roku mija dwadzieścia lat od śmierci Zbigniewa Herberta. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił go rokiem wybitnego poety, uzasadniając, że jest to hołd dla „ jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich dwudziestego wieku”. W uchwale napisano też: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia, Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak z siedzibą przy ul. H. Ch. Andersena 4 na warszawskich Bielanach włączył się w obchody rocznicy śmierci poety, przygotowując całoroczny cykl wydarzeń, skierowanych przede wszystkim do lokalnej społeczności Bielan.
Czytaj dalej...

Konkurs na frekwencję!

Szczegóły w placówce.

List Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2018 r.

List jest dostępny pod tym linkiem

List Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.03.2018 r.

List jest dostępny pod tym linkiem

Szanowni Państwo,

w związku z występującym wśród zwierząt, afrykańskim pomorem świń (ASF) i w trosce o bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży, musimy pamiętać o zakazie wyrzucania resztek jedzenia do lasów oraz niedokarmiania dzikich zwierząt.

Więcej informacji

Uwaga Rodzice i Opiekunowie

Dzieci z Niepełnosprawnością

Poniżej podajemy Państwu link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora. Celem publikacji jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością