Aktualności

Miejsce Odkrywania Talentów

Rekrutacja 2017/2018

Zapisy kandydatów kontynuujących - tegorocznych uczestników, zamierzających kontynuować zajęcia
w naszym MDK:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 10 V 2017 r., godz. 10.00 do 18 V 2017 r., godz. 10.00
• Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 10 V 2017 r., godz. 12.00 do 18 V 2017 r., godz. 12.00


Zapisy nowych kandydatów:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 19 V 2017 r., godz. 12.00 do 6 VI 2017 r., godz. 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 19 V 2017 r., godz. 12.00 do 6 VI 2017 r., godz. 14.00


Harmonogram oraz informacja dla kandydatów pod adresem:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Konkurs "CZYTELNIK ROKU"

Zapraszamy na wystawę


Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w związku ze wzrostem infeksji wirusem HIV i załamaniem się kontroli nad gruźlicą, prezentuje prezentacje multimedialną, która w jasny
i czytelny sposób nakreśla ten problem. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, dzięki któremu możemy poszerzyć swoją wiedzą na temat gruźlicy.

prezentacja