Aktualności


I Warszawski Pozarządowy Tydzień

Edukacyjny

Przedsięwzięcie odbędzie się w różnych miejscach Warszawy, w terminie 23 – 29 października 2017 roku.
Celem organizacji I Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego jest zachęcenie warszawiaków, w szczególności dzieci i młodzieży, do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych, z ich aktywnością edukacyjną oraz inicjatywami społeczno- obywatelskimi. W programie są przewidziane różne pokazy naukowe, warsztaty, debaty, gry symulacyjne, koncerty, spektakle, wystawy interaktywne z różnych dziedzin nauki i sztuki. Wszystkie działania są bezpłatne. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych na co dzień współpracujących ze szkołami poprowadzi fascynujące działania edukacyjne obejmujące nauki przyrodnicze, sztukę, sport, literaturę, psychologię, teatr. Szczegółowe kalendarium oraz spot promujący dostępne pod linkiem:

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/15251-i-warszawski-tydzien-edukacyjny

Folder informujący o wydarzeniach

Miejsce Odkrywania Talentów

Z uśmiechem w MDK na Andersena

Tradycją Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak mieszczącego się na warszawskich Bielanach przy ul. H.C. Andersena 4 są coroczne obchody, pod koniec roku szkolnego, święta „Z Uśmiechem Łatwiej”, którego adresatami są dzieci uczestniczące w zajęciach MDK, ich rodziny a także szeroko rozumiana społeczność lokalna. Jest to zarazem dzień otwarty, podczas którego każdy z uczestników festynu może zapoznać się z bogatą ofertą zajęć MDK, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury, panią Marią Pyszkiewicz.

Czytaj dalej

Rekrutacja 2017/2018

Zapisy na wolne miejsca dla nowych kandydatów
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 1 IX 2017 r., godz 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 1 IX 2017 r., godz. 12.00

Zapisy rekrutacja uzupełniająca dla nowych kandydatów
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 16 VIII 2017 r., godz. 12.00 do 22 VIII 2017 r., godz 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 16 VIII 2017 r., godz. 14.00 do 22 VIII 2017 r., godz. 14.00

Zapisy nowych kandydatów:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 19 V 2017 r., godz. 12.00 do 6 VI 2017 r., godz. 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 19 V 2017 r., godz. 12.00 do 6 VI 2017 r., godz. 14.00

Zapisy kandydatów kontynuujących - tegorocznych uczestników,
zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 10 V 2017 r., godz. 10.00 do 18 V 2017 r., godz. 10.00
• Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 10 V 2017 r., godz. 12.00 do 18 V 2017 r., godz. 12.00


Harmonogram oraz informacja dla kandydatów pod adresem:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Konkurs "CZYTELNIK ROKU"

Zapraszamy na wystawę


Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w związku ze wzrostem infeksji wirusem HIV i załamaniem się kontroli nad gruźlicą, prezentuje prezentacje multimedialną, która w jasny
i czytelny sposób nakreśla ten problem. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, dzięki któremu możemy poszerzyć swoją wiedzą na temat gruźlicy.

prezentacja