Aktualności

Konkurs "CZYTELNIK ROKU"

Zapraszamy na wystawę


Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w związku ze wzrostem infeksji wirusem HIV i załamaniem się kontroli nad gruźlicą, prezentuje prezentacje multimedialną, która w jasny
i czytelny sposób nakreśla ten problem. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, dzięki któremu możemy poszerzyć swoją wiedzą na temat gruźlicy.

prezentacja


Zapraszamy na zajęcia