W związku z drugą turą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w niedzielę
12 lipca 2020 r., w naszej placówce będzie działała Obwodowa Komisja Wyborcza.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, obowiązek zachowania reżimu sanitarnego oraz konieczność
przygotowania placówki do dalszego bezpiecznego funkcjonowania - w dniu 13 lipca br. zajęcia
w ramach akcji Lato w Mieście 2020 zostają zawieszone.


Warszawska akcja "Lato w mieście 2020"
Regulamin
Grafik zajęć I tydzień
Grafik zajęć II tydzień
Grafik zajęć III tydzień
Dokumenty do pobrania
Karta uczestnika
Harmonogram wybranych zajęć : Tydzień ITydzień IITydzień III

Szanowni Państwo,


"Z uśmiechem łatwiej - na co dzień" 2020 r. - projekt wychowanków MDK.
Zapraszamy do obejrzenia.SZANOWNI RODZICE, DRODZY WYCHOWANKOWIE.
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność
Młodzieżowego Domu Kultury, w określonym reżimie sanitarnym.
Oznacza to konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i prowadzącym zajęcia, a także
pracownikom administracji i obsługi oraz zachowanie wszelkich zasad sanitarnych wynikających
z trwającego stanu epidemicznego.

Zarządzenie Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.
Procedury bezpieczeństwa.
Oświadczenia/Deklaracje Rodziców.

PAMIęTAJMY
22 maja 2020 r. - piątek o godz. 7.30 w Parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie odbędzie się
msza święta w intencji patrona Młodzieżowego Domu Kultury pani Marii Gwizdak - wieloletniego
dyrektora oraz zmarłych pracowników placówki.Zapraszamy do wzięcia udziału dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat w VII edycji bielańskiego konkursu plastycznego "Co w trawie piszczy? - życie miejskiej łąki".
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży - tym razem chcemy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę ochrony bioróżnorodności w miastach.
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie :
http://bielany.waw.pl/page/342,aktualnosci.html?id=2431

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 w Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Gwizdak SZCZEGółOWE INFORMACJE W ZAKłADCE REKRUTACJA

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, wypełniony zgodnie z instrukcją formularz
należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia wykonanego aparatem telefonicznym na adres:
sekretariat@mdkandersena.pl lub rekrutacjaMDK2020.2021@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć Młodzieżowego Domu Kultury im. M. Gwizdak,
który przygotowaliśmy na rok szkolny 2020/2021w zakładce OFERTA ZAJęć, aby wspierać
i rozwijać Wasze zainteresowania i uzdolnienia.
Lato w Mieście 2019

W czasie akcji „Lato w Mieście 2019” zajęcia odbywają się wyłącznie wg planu „Lato w Mieście 2019”
(MDK ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W PROGRAMIE)
Uczestników akcji obowiązuje:
- zmiana obuwia
- aktualna legitymacja szkolna
- złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez rodzica lub opiekuna prawnego dokumentów:
karty uczestnika, informacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także regulaminu uczestnika.

Plan Lata w Mieście 2019

Zapisy rekrutacja uzupełniająca dla nowych kandydatów:

 • Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
  http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  w dniach od 22 VIII 2019 r., godz. 12.00 do 26 VIII 2019 r., godz. 14.00
 • Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
  podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
  w dniach od 22 VIII 2019 r., godz. 12.00 do 26 VIII 2019 r., godz. 16.00

Rekrutacja na wolne miejsca:

 • Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
  http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  od 2 IX 2019 r., godz. 10.00
 • Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
  podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
  od 2 XI 2019 r., godz. 12.00

Informacja dotycząca świadczeń wychowawczych (500+) oraz programu Dobry Start (kliknij po więcej informacji)Uwaga Rodzice i Opiekunowie Dzieci
z Niepełnosprawnością

Poniżej podajemy Państwu link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora. Celem publikacji jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością