Zapisy rekrutacja na wolne miejsca:

• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
od 3 IX 2018 r., godz. 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata


Aktualności

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

w ramach programu Wyprawa PoMoc współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego informuje, że posiada wolne miejsca na warsztaty dla osób doznających przemocy. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na plakacie: informacje o warsztatachUwaga Rodzice i Opiekunowie

Dzieci z Niepełnosprawnością

Poniżej podajemy Państwu link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora. Celem publikacji jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością