Zapisy rekrutacja na wolne miejsca:

• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
od 3 IX 2018 r., godz. 12.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata


Aktualności

Zaproszenie

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak uczestniczy w akcji „Razem na Święta” - „Koncert Świąteczny”.
Impreza integracyjna w ramach akcji „Razem na Święta” - wystąpią uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych.
19.12.2018 r. (środa)
godz. 18:00-19:00
sala widowiskowo-sportowa
MDK im. Marii Gwizdak

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

w ramach programu Wyprawa Pomoc współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego informuje, że posiada wolne miejsca na warsztaty dla osób doznających przemocy. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na plakacie: informacje o warsztatachUwaga Rodzice i Opiekunowie

Dzieci z Niepełnosprawnością

Poniżej podajemy Państwu link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora. Celem publikacji jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością