2018-2019

Z najlepszymi życzeniami od Dyrektora i Pracowników MDKKonkurs plastyczny "Plastuś za żywopłotem" (REGULAMIN)

Rekrutacja 2019/2020

Zapisy kandydatów kontynuujących: - tegorocznych uczestników,zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:

• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 7 V 2019 r., godz. 12.00 do 15 V 2019 r., godz. 16.00
• Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 7 V 2019 r., godz. 12.00 do 15 V 2019 r., godz. 19.00

Zapisy nowych kandydatów:

• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 16 V 2019 r., godz. 16.00 do 3 VI 2019 r., godz. 16.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 16 V 2019 r., godz. 16.00 do 3 VI 2019 r., godz. 18.00

Wypożyczalnia rowerów dla osób niepełnosprawnychZima w Mieście 2019

W czasie akcji „Zima w Mieście 2019” zajęcia odbywają się wyłącznie wg planu „Zima w Mieście 2019”
(MDK ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W PROGRAMIE)
Uczestników akcji obowiązuje:
- zmiana obuwia
- aktualna legitymacja szkolna
- złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez rodzica lub opiekuna prawnego dokumentów:
karty uczestnika, informacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także regulaminu uczestnika.

Plan Zimy w Mieście 2019