Certyfikaty

Miejsce Odkrywania Talentów


Szkoła przyjazna wolontariatowi


Bezpieczna Szkoła–Bezpieczny Uczeń

Działania MDK zostały docenione przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. W IV 2015 r. Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. Andersena 4 otrzymał Certyfikat i tytuł „BEZPIECZNA SZKOŁA – Bezpieczny Uczeń” - wpisując się tym samym w realizowanie Rządowego programu na lata 2015 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a ściślej – kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 pn. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole”. Od tej chwili, jako Laureaci konkursu, wpisani na zaszczytną listę bezpiecznych placówek oświatowych mamy prawo używać tytułu Bezpiecznej placówki oświatowej.