< Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak

Oferta zajęć na rok 2018/2019

Grafika komputerowa

Nauczyciel: Robert Błądkowski

Na zajęciach z grafiki komputerowej dzieci nauczą się podstawowej wiedzy na temat projektowania graficznego, rozwiną swoją kreatywność oraz poznają i utrwalą niezbędne umiejętności potrzebne do tworzenia grafik. Zajęcia obejmą takie zagadnienia jak m.in.: tworzenie plakatów, edycja i modyfikacja gotowych grafik, projekty graficzne takie jak: logo, baner reklamowy itp, rozwijanie umiejętności graficznych, poznawanie programów do tworzenia i obróbki grafiki. Poziom oraz tempo pracy są ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć.

wiek: 7-12 lat

gry i zabawy integracyjne

Nauczyciel: Andrzej Czyżewski

Głównym zadaniem zajęć jest wychodzenie ku potrzebom dziecka, rozwijanie i wspomaganie jego naturalnych potrzeb i zdolności zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Chciałbym, aby zajęcia opierały się na różnorodnych działaniach praktycznych, przede wszystkim na ciekawym spędzeniu czasu wolnego, utrwalaniu w wychowanku nawyku czynnego spędzania czasu wolnego. W czasie zajęć będziemy: uczyć się i utrwalać tradycyjne zabawy, poznawać zasady gier stolikowych - planszowych, memory. Bawić się przy piosenkach i muzyce z naśladowaniem, bawić się przy pomocy chusty Klanzy, uczyć się zręczności ruchowych, będą zawody drużynowe, w parach przy użyciu woreczków, miękkich piłek - małych i dużych, miękkich gąbek. Bawić się przy pomocy kolorowego tunelu, przechodzić samemu, później z różnymi przeszkodami. Zabawy i zadania konstrukcyjne polegające na budowaniu ciekawych obiektów, np.z gąbek czy innych materiałów.


wiek: 3-12 lat

instrumenty pełne muzyki

zajęcia prowadzi p. Katarzyna Jakóbczak-Drążek

Zabawy ruchowe przy muzyce, śpiewanie, a przede wszystkim granie na dziecięcych instrumentach perkusyjnych - marakasach, bębenkach, tamburynach, klawesach, trójkątach, dzwonkach (czasem mylnie nazywanych cymbałkami) itp. Na zajęciach akompaniujemy do piosenek i tańców, towarzyszymy utworom z muzyki klasycznej. Nie brak również miejsca dla muzyki rozrywkowej. Próbujemy tworzyć utwory grając na przedmiotach przyniesionych z kuchennych zakamarków - łyżkach, szklankach, pokrywkach. Sprawdzamy, jak brzmią kubki po jogurtach, uderzane o siebie plastikowe zakrętki od butelek, jakie dźwięki można wydobyć z torebki foliowej i innych przedmiotów wyrzucanych zwykle do kosza na odpady. Najważniejsza jest jednak radość płynąca ze wspólnego działania i coraz ładniejszego brzmienia naszego zespołu - orkiestry.

wiek: 5-6 lat

malarstwo - plastyka

Nauczyciel: Andrzej Ziomek

Zajęcia przeznaczone dla lubiących rysować, malować i pragnących doskonalić umiejętności i wiedzę w tym zakresie, a także dla chcących stawiać „pierwsze kroki” w barwnej i obszernej dziedzinie sztuk plastycznych. Program zajęć dostosowany do wieku i poziomu rozwojowego oraz indywidualnych predyspozycji i potrzeb związanych z wiekiem i doświadczeniem. Nauka podstaw kompozycji na płaszczyźnie w technikach malarskich akwarela, tempera, akryl, pastele, technikach rysunkowych (ołówek, grafit, węgiel, tusz i piórko, rysunek pędzlem), graficznych (monotypia, linoryt) i innych (kolaż). Realizacja prac o charakterze tematycznym z nauką zasad prawidłowego komponowania, proporcji i swobodnego wyrażania siebie – w zgodzie z kanonem sztuki. Przykłady realizowanych tematów: słoń-studium rysunkowe, dzikie koty- malarstwo w technikach łączonych, zaczarowany świat Mozarta - inspiracje twórczością kompozytora kolorowy rysunek). W trakcie roku szkolnego dobór tematów związany z kalendarzem (tradycyjne święta, ważne rocznice, lokalne wydarzenia. Prace wykonywane podczas zajęć indywidualnie i (niekiedy) grupowo, np. obrazy na płótnie dużego formatu są regularnie prezentowane na wystawach w galerii MDK i poza nią, a także biorą udział w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich.

wiek: 3-17 lat

Nauka gry na instrumentach

Nauczyciel:
GITARA - Michał Husak, wiek uczestników: 11-23 lat
PIANINO - Wiktoriya Ivanova, wiek uczestników: 9-23 lat

Nauka gry na gitarze oraz instrumentach klawiszowych. Program obejmuje również naukę z zakresu zasad muzyki oraz ogólnej wiedzy muzycznej dotyczącej gatunków oraz stylów w muzyce klasycznej i rozrywkowej. Zajęcia odbywają się w grupach, w miłej i sympatycznej atmosferze, dzięki której uczeń kształci swoją wrażliwość i estetykę muzyczną.

plastyka - ceramika

Nauczyciel: Waldemar Oder

Cel zajęć: rozwijanie umiejętności manualnych, a także rozbudowywanie i wspomaganie aktywności twórczej uczestników, nauka myślenia kreatywnego, poszukiwanie i dążenie do odkrywania własnych preferencji estetycznych, alternatywa dla gier komputerowych i telewizji, połączenie nauki z przyjemnością. Praca z gliną i masą solną. Wykonywanie przedmiotów użytkowych, jak: talerzyki, kubeczki, miseczki i wielu pięknych przedmiotów dekoracyjnych. Podział na grupy w zależności od wieku i predyspozycji.

wiek: 5-18 lat

plastyka - rękodziełka

Nauczyciel: Waldemar Oder

"Rękodziełka" to zajęcia dla osób cierpliwych i ciekawych różnych rozwiązań plastycznych, będziemy na tych zajęciach poznawać takie techniki jak decoupage, tworzyć biżuterię z filcu, poznamy podstawy szycia i wiele wiele innych. Zajmiemy się samodzielnym tworzeniem ozdób i ozdabianiem rzeczy już gotowych. Chcemy stworzyć zajęcia stanowiące alternatywę dla gier komputerowych i telewizji, zajęć przyjaznych, łączących rozwój z doskonałą zabawą. Liczy się radość dziecka z efektu końcowego oraz samego procesu tworzenia.

wiek: 6-18 lat

Programowanie w języku Scratch

Nauczyciel: Robert Błądkowski

Programowanie to przede wszystkim nauka logicznego i efektywnego myślenia wykorzysująca jako narzędzie program Scratch, który został dostosowany do nauki programowania od podstaw dla dzieci. Program oparty jest o wykorzystanie bloczków zawierających różne polecenia. Odpowiednie pogrupowanie bloczków w zależności od przeznaczenia pozwala na szybkie zapamiętanie ich właściwości. Scratch jest otwarty na rozmaite pomysły dzieci, można w nim realizować dowolnie wybraną tematykę. Zajęcia dopasowywane są do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika zajęć. Zajęcia przebiegają najczęściej dwutorowo: wykonanie zadań przygotowawczych do programowania, które ułatwią poruszanie się w środowisku programu Scratch. Są to zadanie dostępne np.: na stronie code.org., tworzenie programów wykorzystujących sukcesywnie zdobywaną wiedzę. Programy tworzone na zajęciach to przede wszystkim programy i gry edukacyjne, programy graficzne (wykorzystujące grafiki tworzone przez uczestników zajęć) oraz wszelkiego rodzaju programy funkcyjne takie jak np.: kalkulator.

wiek: 8-12 lat

rytmika

Nauczyciel: Katarzyna Jakóbczak-Drążek

Atrakcyjne zabawy muzyczno-ruchowe. Razem śpiewamy piosenki, gramy na instrumentach dziecięcych, słuchamy wspaniałej muzyki. Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość muzyczną. pracujemy nad głosem dziecka, uwrażliwiamy na barwę i dynamikę dźwięków. Odkrywamy drzemiące w dzieciach zdolności muzyczne.

wiek: 3-4 lat

tenis stołowy

Nauczyciel: Ewa Kucharska

 • - doskonalenie gry w tenisa stołowego

wiek: 10-16 lat

Umuzykalnienie

Nauczyciel: Anna Piskorek-Atys

Zajęcia kształcące słuch muzyczny i fonematyczny oraz doskonalące koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową. Zajęcia rozwijają aparat mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i emisyjne. Kształcą umiejętności twórczego współdziałania w grupie. Wpływają na wszechstronny rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, społeczny i duchowy dziecka. W trakcie zajęć dziecko nabędzie następujące umiejętności:

 • - poprawnie reaguje na zmianę tempa, dynamiki, artykulacji i metrum w muzyce;
 • - zauważa zmiany w melodii i w przebiegu rytmicznym;
 • - chętnie i poprawnie śpiewa piosenki: indywidualnie i w grupie;
 • - potrafi grać i akompaniować na instrumentach dziecięcych (Instrumentarium Orffa);
 • - improwizuje głosem, ruchem oraz na instrumencie, swobodnie i z ograniczoną swobodą wyboru;
 • - chętne bierze udział w zabawach twórczych: improwizacji ruchowej, wokalnej i na instrumentach;
 • - nabędzie dbałości o estetykę ruchu;
 • - potrafi poruszać się i zaplanować ruch w przestrzeni, skoordynować ruch z pulsem słuchanej muzyki;
 • - zna podstawowe kroki i elementarne figury opracowanych tańców;
 • - wyrobi i rozwinie pozytywne społeczne zachowania (asertywność, empatię, odpowiedzialność, samodzielność, współdziałanie w grupie, samokontrolę, samoocenę);
 • - podniesie ogólną sprawność fizyczną i motorykę;
 • - rozwinie indywidualne uzdolnienia i zainteresowanie muzyką
 • - przygotuje się egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej.

wiek: 5-8 lat

Zajęcia plastyczne/fotografia

Nauczyciel: Waldemar Oder

W oparciu o zasady kompozycji, budowy obrazu i doboru kolorystycznego uczymy się pracować na manualnym trybie aparatu cyfrowego tak, aby świadomie posługiwać się czasem, przysłoną oraz czułością-iso aparatu. Tworzymy artystyczne obrazy, często inspirując się pracami wielkich mistrzów z dziedziny malarstwa, fotografii, plakatu i filmu. Realizujemy również filmy poklatkowe z wykorzystaniem wcześniej zaplanowanych kadrów. Pracujemy zarówno w studio jak i w plenerze.

wiek: 10-17 lat

zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Nauczyciel: Ewa Kucharska

  Zajęcia prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów mają na celu:
 • •pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
 • •korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 • •wzmacnianie partii mięśni osłabionych,
 • •rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
 • •wyrównywanie odchyleń postawy,
 • •wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy,
 • •stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
 • •poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

wiek: 5-8 lat

zajęcia sportowe

Nauczyciel: Ewa Kucharska

Podstawowe elementy gimnastyki:
 • - ćwiczenia na materacach, ławeczkach, drabinkach,
 • - ćwiczenia z przyborami: skakanki, kółka, szarfy, woreczki, piłki itp.,
 • - zabawy i gry zespołowe.

wiek: 6-12 lat

zajecia taneczne

Nauczyciel Ewa Kucharska

Zajęcia mają na celu rozwijanie takich umiejętności i cech jak koordynacja ruchowa, izolacja ciała, poczucie rytmu oraz elastyczność ciała. Dzieci uczą się podstawowych kroków w rytmach disco, hip –hop, tańca współczesnego oraz tańców latynoamerykańskich, a także nabywają wiedzę i umiejętności z podstaw tańca klasycznego. Podział na grupy wiekowe w zależności od zgłoszeń.

wiek: 3-15 lat

zajęcia teatralne

Nauczyciel: Ewa Trochim

Zajęcia wykorzystują naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w określone role. Wykształcają: wyobraźnię, wrażliwość na sztukę, na drugiego człowieka, pewność siebie, spontaniczność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, wyrażania emocji poprzez słowo i ruch, umiejętność odczytywania emocji u innych osób, panowania nad własnym ciałem, współdziałanie, uzewnętrznianie uczuć. Zajęcia korzystają z technik aktorskich, improwizacji aktorskiej i ruchowej – indywidualnej i w grupie, ćwiczeń w przestrzeni, wymowy – dykcji, emisji głosu, elementarnych zadań aktorskich, scen, improwizowanych sytuacji. Bazują również na pracy z tekstem – prozą, wierszem. Najważniejsze jest to, by osoby uczestniczące w zajęciach brały aktywny udział w doświadczaniu, były otwarte na to, co nowe. Można traktować to dwojako – jako teatr, który bazuje na życiu codziennym lub życie, czerpiące inspiracje ze sztuki teatru. Najważniejsza jednak wciąż pozostaje relacja z drugim człowiekiem. Tworzenie przedstawień teatralnych, zabawa w prawdziwy teatr.

wiek: 3-15 lat

zajęcia techniczno-plastyczne-modelarstwo

Nauczyciel: Waldemar Oder

Budujemy modele, formy przestrzenne - zajmujemy się szeroko pojętą bryłą. Możemy zrobić i statek kosmiczny i domek dla lalek, a także wyrzeźbić autoportret. Rozwijamy zdolności manualne, poszerzamy horyzonty, uczymy się i świetnie bawimy. Materiały, z których korzystamy są w głównej mierze recyclingowe: karton, pudełka, pojemniczki plastikowe, patyczki - wszystko co pod ręką, wszystko z czego można zrobić cokolwiek. Na zajęciach zapoznajemy się z narzędziami i sposobami ich użytkowania.

wiek: 10-18 lat

Zajęcia wokalne

Nauczyciel: Małgorzata Hutek

Każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Każdy człowiek ma swój niepowtarzalny i wyjątkowy głos. Trzeba go tylko dobrze poznać. Podczas trwania zajęć uczestnicy będą pracować nad poprawną emisją głosu, artykulacją, dykcją, prawidłowym oddechem oraz zapoznają się z zasadami higieny głosu. Ponadto uczestnicy będą mieli szansę rozwinąć swoją wrażliwość muzyczną poprzez zapoznanie się z różnymi stylami muzycznymi. Zajęcia obejmują interpretację utworów, pracę z mikrofonem, a także przygotowanie do przeglądów i konkursów muzycznych. Podział na grupy w zależności od wieku i predyspozycji.

wiek: 8-23 lat

zespół muzyczny

W skład zespołu wchodzą instrumenty: perkusja, gitara basowa, dwie gitary klasyczne, pianino (instrumenty klawiszowe), trzy wokale. Zespół docelowo będzie wykonywał utwory z pogranicza muzyki rozrywkowej, zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie różnych form i gatunków muzycznych. Na zajęciach będzie miała miejsce praca nad warsztatem instrumentalno–wokalnym, aranżacją zespołową oraz podstawami kompozycji. Zajęcia będą uzupełniane o teorie, zasady muzyki, harmonii i instrumentacji w kontekście pracy w zespole.

wiek: 11-23 lat

harcerstwo

Zajęcia w piątki:
zbiórki drużyny harcerskiej - godz. 17.30-20.00

Zajęcia w soboty:
zbiórki gromady zuchów - godz. 11.00-12.30

Strona szczepu 423 WDHiGZ "DĄBROWA" im. prof. hm. A. KAMIŃSKIEGO