„Na skrzydłach Pegaza”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w hołdzie dla Zbigniewa Herberta

W 2018 roku mija dwadzieścia lat od śmierci Zbigniewa Herberta. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił go rokiem wybitnego poety, uzasadniając, że jest to hołd dla „ jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich dwudziestego wieku”. W uchwale napisano też: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia, Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak z siedzibą przy ul. H. Ch. Andersena 4 na warszawskich Bielanach włączył się w obchody rocznicy śmierci poety, przygotowując całoroczny cykl wydarzeń, skierowanych przede wszystkim do lokalnej społeczności Bielan. Wszystkim miłośnikom kultury i sztuki, w szczególności zaś dzieciom i młodzieży wstępującej dopiero w świat świadomego kształtowania postaw, proponujemy rok „ Ze Zbigniewem Herbertem podróż w świat wartości”.

Złożą się na niego:
– prowadzone już od lutego, w ramach zajęć Malarstwo Plastyka, warsztaty plastyczne z wychowankami MDK, których ukoronowaniem będzie wernisaż prac malarskich „ Na skrzydłach Pegaza- w hołdzie dla Zbigniewa Herberta”, na który serdecznie zapraszamy w środę 23.05.2018 o godzinie 17.00.
– warsztaty literacko-artystyczne „Pudełko zwane wyobraźnią”, które odbędą się cyklicznie we współpracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak i  Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, a ich pierwsza edycja odbyła się w dniu 10 kwietnia 2018 r.
– całoroczne próby spektaklu wg oryginalnego scenariusza Andrzeja Ziomka „ Zbigniewa Herberta podróż do Itaki”, prowadzone w ramach zajęć teatralnych z wychowankami MDK.
– Warsztaty plastyczne „ Zbigniewa Herberta podróż ze sztuką w przestrzeni i czasie” - to projekt skierowany zarówno do wychowanków MDK, jak i uczniów pobliskich szkół podstawowych. Realizowany będzie do końca 2018 roku. Punktem wyjścia są tu podróże i pasje plastyczne Poety, które układają się w chronologiczny cykl historii sztuki od pradziejów, przez antyk, średniowiecze, renesans, aż po XX wiek.
– Na przełomie września i października 2018 roku planowana jest druga odsłona wystawy „ Na skrzydłach Pegaza - w hołdzie dla Zbigniewa Herberta”, tym razem planowany jest w galerii przed salą widowiskową bielańskiego ratusza.


Od lutego 2018 roku uczestnicy zajęć plastycznych MDK im. Marii Gwizdak tworzą prace inspirowane mitologią starożytnej Grecji. Prowadzący zajęcia zapoznają dzieci z fragmentami tekstów, a następnie inspirują malarskie, rysunkowe, ceramiczne realizacje. Prace malarskie powstają na dużych formatach kartonów. Kolor, kompozycja stają się formą opowieści o świecie, który Grecy tak bardzo naznaczyli swoją wyobraźnią. Mity o Prometeuszu, Dedalu i Ikarze, Minotaurze, Pegazie, Odyseuszu bezskutecznie usiłującym powrócić do rodzinnej Itaki, legły u początków trwającej już trzy tysiące lat europejskiej tradycji i kultury. Mity, uformowane z natchnionej i uważnej obserwacji świata i ludzi, stały się dla wielu późniejszych artystów punktem odniesienia i trwałą inspiracją, by z ich pomocą zrozumieć i opisać świat sobie współczesny. Należał do nich również Zbigniew Herbert. W swoich słodko gorzkich tekstach: wierszach, esejach, prozie poetyckiej zawarł głębokie refleksje o naturze ludzkiej- tym co nieprzemijające, uniwersalne.

Włączając się w Rok Zbigniewa Herberta, podążamy niejako tropem Poety, śladami jego inspiracji, wartości którym hołdował, którymi żył na co dzień. Są one nadal jasne i czytelne, tym bardziej potrzebne w świecie obecnym, pełnym relatywizmu w pojęciach i postawach.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak serdecznie zaprasza do odbycia wspólnie tej fascynującej podróży.


zdjęcie galerii, prac

„Pudełko zwane wyobraźnią” w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak

W dniu 10.04.2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 na warszawskich Bielanach odbyły się warsztaty literacko-artystyczne z udziałem uczniów pobliskich szkół podstawowych. Warsztaty „ Pudełko zwane wyobraźnią ” zostały zorganizowane z inicjatywy Młodzieżowego Domu Kultury w ramach całorocznego projektu „Ze Zbigniewem Herbertem podróż w świat wartości” i są efektem współpracy Młodzieżowego Domu Kultury i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie w ramach Roku Herbertowskiego ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas warsztatów uczniowie klasy szóstej i siódmej Szkoły Podstawowej czynnie i z rosnącym zainteresowaniem odkrywali, że poezja jest wciąż żywą i bogatą formą przekazu, że posługując się językiem, tworzy z jego pomocą nieoczekiwane obrazy i znaczenia, które są syntezą ludzkiego doświadczenia. A wszystko to za sprawą wiersza Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”, który stał się sugestywną inspiracją do pobudzenia wyobraźni uczniów. Znakomite umiejętności-trafnego i nie pozbawionego poczucia humoru, prowadzenia warsztatów przez pracowników Muzeum Literatury, zasługują na szczególną uwagę. Uczestnicy warsztatów, sądząc po wpisach do księgi pamiątkowej i rozmowach po ich zakończeniu, wyszli w pełni usatysfakcjonowani i z poczuciem doświadczenia czegoś nowego, na drodze zdobywania wiedzy.

A wszystko to w otoczeniu barwnej wystawy prac malarskich dzieci, wychowanków zajęć plastycznych MDK pt. „Na skrzydłach Pegaza - w hołdzie dla Zbigniewa Herberta”, która znakomicie dopełniła przestrzeń poetyckiego spotkania.


powrót