PATA w MDK na Andersena

W dniu 22 czerwca 2016 r., już po raz dziesiąty odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 „Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej” skierowany do osób niepełnosprawnych. Tegoroczna PATA odbyła się pod hasłem "To już 10 lat, minęło jak jeden dzień".

Dyrektor MDK, Maria Pyszkiewicz, witając przybyłych oraz przedstawiając jury, podkreśliła znaczenie tej uroczystości, na którą wszyscy czekają cały rok i przygotowują się do niej, tj. do Przeglądu, w którym nie ma przegranych – wszyscy są zwycięzcami.

W jubileuszowym, X Przeglądzie PATA wzięło udział dziesięć zespołów z całej Warszawy, od 4-latków aż po osoby dorosłe - uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W czasie występów zaprezentowano piosenki, taniec, jak również inscenizacje do znanych utworów poetyckich.

Podczas PATY poszczególne zespoły wystąpiły z następującym repertuarem:

1. Teatr Ruchu „Balonik” reprezentujący Mazowiecki Instytut Kultury i Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pod kierunkiem Wojciecha Gębskiego - program pt. „Taniec Meksykański”.
2. Zespół Taneczny „Etnofolk – Elektoralna 85” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 im. Eunice Kennedy Shriver pod kierunkiem Elżbiety Pędzich - program taneczny pt. „Z tańcem przez świat” (Walc wiedeński, Meksykańskie rytmy, Tango, Taniec romski, Kalinka, Kazaczok).
3. Zespół „Karolaki” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 w Warszawie pod kierunkiem Ewy Mędrzeckiej i Krystyny Skadorwy - występ artystyczny „NA LUDOWO” (Taniec Kalinka, Dziadek farmę miał).
4. Zespół Muzyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie pod kierunkiem Anny Sokołowskiej-Szumowskiej -program muzyczny Scenka Polka Warszawska i Miłośne manewry”.
5. Grupa Mruczki z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 „kota Filemona” pod kierunkiem Moniki Kalickiej, Danuty Skalskiej i Aleksandry Ochrymuk - program artystyczny pt. „Podróż do Afryki” (Murzynek malutki, Si-ma-ma-ka, Waka, waka –Shakina).
6. Zespół teatralny „RaMiNa” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 im. Eunice Kennedy Shriver pod kierunkiem Kingi Kasior-Walczak, Bożeny Pawlak i Edyty Izbickiej - program: pt. „Takie buty”, przedstawienie inspirowane wierszem Jana Brzechwy pt. „Siedmiomilowe buty”.
7. Muzyczny Zespół Integracyjny „Brawo” II z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ader” pod kierunkiem Anny Cegielskiej - program muzyczny pt. „Karuzela na Bielanach” i „Bielańska Ballada”.
8. Zespół „Wesołki” z Klubu Integracyjnego PCK w Wesołej pod kierunkiem Leokadii Ślązak, Katarzyny tucholskiej, Anny skrzypek i Grzegorza Maraszka - program artystyczny pt. „Radosna rodzinna wiosna”, piosenki o mamie, misiu i wiośnie.
9. Zespół „Wesoła drużyna z Bielan” z Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie pod kierunkiem Edwarda Piekuta - program artystyczny pt. „Wesołe piosenki”.
10. Muzyczny Zespół Integracyjny „Brawo” z MDK im. M. Gwizdak pod kierunkiem Anny Cegielskiej - program artystyczny pt. „Śpiewem przez powieści Henryka Sienkiewicz”.

PATA ma charakter przeglądu, w którym uczestnicy z różnych placówek mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, wymiany doświadczeń i pomysłów.

Imprezie przyglądało się jury, składające się z przedstawicieli środowiska artystycznego, medycznego oraz rodzin osób niepełnosprawnych. W skład komisji weszli: p. Andrzej Frajndt – Piosenkarz zespołu „PARTITA”,p. Irena Drożdż - Kierownik Działu Pomocy MOO PCK, p. Wojciech Borkowski – Radny Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, lekarz medycyny, p. Bożena Żebrowska – Prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy reprezentowali główni specjaliści: p. Bożena Walo i p. Robert Tkaczyk.

Każdy zespół, uczestniczący w X Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej otrzymał pamiątkowy dyplom oraz statuetkę, a każdy uczestnik dodatkowo - upominek.

Pamiątkową statuetkę X– lecia PATY, organizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 otrzymali także wolontariusze oraz członkowie komisji i przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania.

d

Głos Andrzeja Frajndta

Po raz kolejny z nieukrywana przyjemnością, miałem okazję uczestniczyć w jubileuszowym, dziesiątym już Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej PATA, skierowanym w stronę integracyjnych zespołów artystycznych, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne. Przegląd odbywa się co roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ulicy Andersena 4. Zasiadając w ławie jurorskiej, podobnie jak moi współtowarzysze oceniający kolejne występy zespołów, mogłem stwierdzić, że artystyczne przedsięwzięcia skierowane do osób obdarzonych przez los różnorakimi dysfunkcjami organizmu, ograniczającymi w dużej mierze normalne uczestniczenie w życiu codziennym, (o występach scenicznych nie wspominając), są ze wszech miar potrzebne i przynoszą nieocenione korzyści nie tylko terapeutyczne. Radość promieniująca ze sceny udzielała się wszystkim obecnym na sali. Jako piosenkarz, dyrektor artystyczny wielu festiwali piosenki osób niepełnosprawnych - w tym największego i bodajże najstarszego w Polsce, organizowanego przez Fundację PRO OMNIBUS (w tym roku już po raz dwudziesty) – Ciechocińskiego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, pragnę wyrazić satysfakcję i podziękowanie organizatorom PATY. Zarządowi Dzielnicy Bielany i bezpośrednim realizatorom tego wydarzenia z panią Marią Pyszkiewicz, dyrektorem placówki na czele. Jako piosenkarz, od czterdziestu pięciu lat wokalista uhonorowanej za swą działalność na podobnej niwie m. in. Statuetką PFRON, grupy wokalnej PARTITA (wieloletnie prowadzenie warsztatów wokalnych), wyrażam radość, deklarując jednocześnie gotowość wspierania swym doświadczeniem scenicznym kolejnych edycji tego jakże ważnego nie tylko dla Bielan, ale całej Warszawy wydarzenia.

Z pozdrowieniami – Andrzej Frajndt

powrót

Zapraszamy na zajęcia