muz Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak

Rekrutacja 2018/2019

Zapisy nowych kandydatów:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 21 V 2018 r., godz. 12.00 do 5 VI 2018 r., godz. 16.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 21 V 2018 r., godz. 12.00 do 5 VI 2017 r., godz. 18.00

Zapisy kandydatów kontynuujących - tegorocznych uczestników,
zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:
• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 10 V 2018 r., godz. 12.00 do 18 V 2018 r., godz. 12.00
• Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 10 V 2018 r., godz. 12.00 do 18 V 2018 r., godz. 14.00