muz Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak

Rekrutacja 2019/2020

Zapisy kandydatów kontynuujących: - tegorocznych uczestników,zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:

• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 7 V 2019 r., godz. 12.00 do 15 V 2019 r., godz. 16.00
• Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 7 V 2019 r., godz. 12.00 do 15 V 2019 r., godz. 19.00

Zapisy nowych kandydatów:

• Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
w dniach od 16 V 2019 r., godz. 16.00 do 3 VI 2019 r., godz. 16.00
• Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
w dniach od 16 V 2019 r., godz. 16.00 do 3 VI 2019 r., godz. 18.00

Zapisy rekrutacja uzupełniająca dla nowych kandydatów:

 • Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
  http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  w dniach od 22 VIII 2019 r., godz. 12.00 do 26 VIII 2019 r., godz. 14.00
 • Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
  podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
  w dniach od 22 VIII 2019 r., godz. 12.00 do 26 VIII 2019 r., godz. 16.00

Rekrutacja na wolne miejsca:

 • Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym
  http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  od 2 IX 2019 r., godz. 10.00
 • Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków,
  podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
  od 2 XI 2019 r., godz. 12.00