muz Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak

Rekrutacja 2018/2019

Zapisy kandydatów kontynuujących - tegorocznych uczestników, zamierzających kontynuować zajęcia w naszym MDK:

 • Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  w dniach od 10 V 2018 r., godz. 12.00 do 18 V 2018 r., godz. 12.00
 • Składanie wydrukowanych deklaracji kontynuacji, podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
  w dniach od 10 V 2018 r., godz. 12.00 do 18 V 2018 r., godz. 14.00

Zapisy nowych kandydatów:

 • Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  w dniach od 21 V 2018 r., godz. 12.00 do 5 VI 2018 r., godz. 16.00
 • Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków, podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
  w dniach od 21 V 2018 r., godz. 12.00 do 5 VI 2018 r., godz. 18.00

Zapisy rekrutacja uzupełniająca dla nowych kandydatów:

 • Rejestracja (logowanie się) w systemie elektronicznym http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
  w dniach od 23 VIII 2018 r., godz. 12.00 do 27 VIII 2018 r., godz. 14.00
 • Składanie w sekretariacie MDK wydrukowanych wniosków, podpisanych przez rodziców albo pełnoletniego kandydata
  w dniach od 23 VIII 2018 r., godz. 12.00 do 27 VIII 2018 r., godz. 16.00