Plan wydarzeń

Czerwiec 2019
Termin, miejsce Tematyka
11 czerwca 2019 r.
wtorek
godz. 12:30-14:00
sala plastyczna
MDK im. Marii Gwizdak
Warsztaty promocyjne MDK im. M. Gwizdak dla grupy zorganizowanej ze SP209 im. Hanki Ordonówny na temat: „Z uśmiechem łatwiej” – malarstwo temperami i pastelami olejnymi.
(p. Andrzej Ziomek)
13 czerwca 2019 r.
czwartek
godz. 17:00
sala widowiskowo-sportowa
MDK im. Marii Gwizdak
„Z uśmiechem łatwiej”
Koncert w wykonaniu uczestników zajęć Zespół Muzyczny oraz Nauki gry na instrumentach - gitara
(p. Karol Makowski, p. Michał Husak)
18 czerwca 2019 r.
wtorek
godz. 17:00 - 18:30
sala widowiskowo-sportowa
MDK im. Marii Gwizdak
Wernisaż wystawy pokonkursowej
„Plastuś za Żywopłotem”

W programie:
- występ grupy tanecznej MDK – „Z uśmiechem łatwiej”,
- oficjalne ogłoszenie wyników konkursu,
- wręczenie dyplomów i nagród,
- wernisaż i poczęstunek.

(p. Andrzej Ziomek, p. Ewa Kucharska)
29 maja 2019 r. – 19 czerwca 2019 r.
Rada Osiedla Wawrzyszew
ul. S. Petofiego 3
Wystawa prac malarskich uczestników zajęć malarstwo-plastyka „Z uśmiechem łatwiej”.
(p. Andrzej Ziomek)
MAJ 2019
Termin, miejsce Tematyka
16 maja 2019 r.
czwartek
godz. 16:00-19:00
MDK im. Marii Gwizdak
Giełda placówek wychowania pozaszkolnego - Dzień Otwarty
(nauczyciele MDK im. M. Gwizdak)
28 maja 2019 r.
wtorek
godz. 12:30-14:00
sala plastyczna
MDK im. Marii Gwizdak
Warsztaty promocyjne MDK im. m. Gwizdak dla zorganizowanej ze SP209 im. Hanki Ordonówny na temat: „Z uśmiechem łatwiej” – malarstwo temperami i pastelami olejnymi.
(p. Andrzej Ziomek)
29 maja 2019 r. – 19 czerwca 2019 r.
Rada Osiedla Wawrzyszew
ul. S. Petofiego 3
Wystawa prac malarskich uczestników zajęć malarstwo-plastyka „Z uśmiechem łatwiej”.
(p. Andrzej Ziomek)
27 marca – 21 maja 2019 r.
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Dzielnicy Bielany. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 ul. S. Petofiego 3
„Z uśmiechem łatwiej” - wystawa prac uczestników zajęć Malarstwo-Plastyka Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak, mieszczącego się przy ul. H. Ch. Andersena 4. Wystawa objęta honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany, Pana Grzegorza Pietruczuka.
(p. Andrzej Ziomek)
11 lutego – 24 maja 2019 r.
MDK im. Marii Gwizdak
Udział placówki w konkursie „Gorączka Złota PCK 2019”
(p. Waldemar Oder)
KWIECIEŃ 2019
Termin, miejsce Tematyka
4 kwietnia 2019 r.
czwartek
godz. 13:00-14:30
sala widowiskowo-sportowa MDK im. Marii Gwizdak
Gala Samorządowego Konkursu XXVI Bielańskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, wręczenie nagród laureatom konkursu, krótka część artystyczna w wykonaniu uczestników MDK im. M.Gwizdak
(p. Maria Pyszkiewicz)
10 kwietnia 2019 r.
środa
godz. 17:30-18:30
sala widowiskowo-sportowa MDK im. Marii Gwizdak
Dzień Teatru i Kwietniowa Wiosna Wystąpią uczestnicy zajęć teatralnych i tanecznych
(p. Ewa Trochim, p. Ewa Kucharska)
27 marca – 21 maja 2019 r.
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Dzielnicy Bielany. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 ul. S. Petofiego 3
„Z uśmiechem łatwiej” - wystawa prac uczestników zajęć Malarstwo-Plastyka Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak, mieszczącego się przy ul. H. Ch. Andersena 4. Wystawa objęta honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany, Pana Grzegorza Pietruczuka.
(p. Andrzej Ziomek)
11 lutego – 24 maja 2019 r.
MDK im. Marii Gwizdak
Udział placówki w konkursie „Gorączka Złota PCK 2019”
(p. Waldemar Oder)
MARZEC 2019
Termin, miejsce Tematyka
27 marca 2019 r.
środa
godz. 18:00-19:30
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Dzielnicy Bielany. Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży Nr 65
ul. S. Petofiego 3

wystawa potrwa do dnia 21 maja 2019 r.
Wernisaż wystawy „Z uśmiechem łatwiej”, prac uczestników zajęć Malarstwo-Plastyka Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak, mieszczącego się przy ul. H. Ch. Andersena 4, objętej patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy Bielany
(p. Andrzej Ziomek)
LUTY 2019
Termin, miejsce Tematyka
26 lutego 2019 r.
wtorek
godz. 16:45-18:15
sala widowiskowo-sportowa
MDK im. Marii Gwizdak
Bal Karnawałowy dla uczestników MDK im. M. Gwizdak
(p. Ewa Kucharska, p. R. Błądkowski)
28 lutego 2019 r.
czwartek
godz. 9:30
sala klubowa
MDK im. Marii Gwizdak
XXVI Edycja Bielańskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
(p. Maria Pyszkiewicz)
11 lutego – 24 maja 2019 r.
MDK im. Marii Gwizdak
Udział placówki w konkursie „Gorączka Złota PCK 2019”
(p. Waldemar Oder)
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
godz. 09:30-17:00
MDK im. Marii Gwizdak
Akcja „Zima w mieście” 2019 r.
(nauczyciele zaangażowani w czasie akcji „Zima w mieście 2019”)
12-14.12.2018 r.
środa-piątek
MDK im. Marii Gwizdak
Udział w programie edukacyjnym „Dziel Się Uśmiechem”
(p. M. Pyszkiewicz, p. E. Kucharska)
11.12.2018 r.
wtorek
godz. 17:00
sala widowiskowo-sportowa
MDK im. Marii Gwizdak
Mikołajkowy koncert
zespołu „Mała Orkiestra Dni Naszych”
17.12.2018 r.
poniedziałek
godz. 16:00-16:45
godz. 17:00-17:45
godz. 18:00-18:45
sala umuzykalniająca
sala widowiskowo-sportowa
MDK im. Marii Gwizdak
„WESOŁA CHOINKA” - zajęcia integracyjne
z rodzicami/opiekunami. Serdecznie zapraszam uczestników zajęć „Gry i zabawy integracyjne”
na zajęcia o tematyce świątecznej.
(p. A. Czyżewski)
19.12.2018 r.
środa
godz. 18:00-19:00
sala widowiskowo-sportowa
MDK im. Marii Gwizdak
„Koncert Świąteczny”
Wystąpią uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych.
(p. E. Kucharska, p. M. Hutek, p. E. Trochim)

Wakacyjne zajęcia specjalistyczne „Lato w Mieście 2018”

Tradycyjnie, podczas wakacji, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 prowadził akcję „Lato w Mieście”. W bieżącym roku MDK, jako placówka zajęć specjalistycznych, prowadziła zajęcia w terminie od dnia 16 lipca do 3 sierpnia, w godzinach od 9:30 do 17:00 - dla dzieci i młodzieży - zarówno dla grup zorganizowanych, z wakacyjnych placówek edukacyjnych, jak i dla uczestników indywidualnych, została przygotowana bogata oferta programowa. Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, a także pozwalające miło i aktywnie spędzić czas wolny, prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
w wyposażonych pracowniach, przygotowanych do prowadzenia zajęć.

Młodzieżowy Dom Kultury w czasie akcji „Lato w mieście” udostępnił uczestnikom wszystkie swoje pracownie, wyposażone i przygotowane do prowadzenia zajęć. W czasie pracy przestrzegano zasad BHP oraz regulaminów wewnętrznych.

Dzieci brały udział w następujących zajęciach: programowanie w języku Scratch, gry integracyjne z jęz. niemieckim, zajęcia fotograficzne, modelarstwo, plastyka, masa solna, rytmika, instrumenty pełne muzyki, studio muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, zajęcia taneczno-sportowe, zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne. Tematyka prowadzonych zajęć była różnorodna. Uczestnicy wyrażali wielkie zainteresowanie i radość. Po zajęciach plastycznych zabierali do domu wytwory swojej pracy.

Maria PyszkiewiczXXV Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

XI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – PATA

22 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak po raz jedenasty odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej PATA, pod hasłem
„Za jeden uśmiech twój”. Skierowany był do osób niepełnosprawnych. W przeglądzie wzięło udział 80 osób, uczestników szkół i przedszkoli specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi, z Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Słabosłyszących. Osobom niepełnosprawnym towarzyszyli opiekunowie.

W czasie występów zaprezentowano po 2 utwory - piosenki, wiersze, taniec, w tym jeden utwór tematycznie związany z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po prezentacji zgłoszonego repertuaru, członkowie komisji dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Następnie razem z Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak wręczyli uczestnikom przeglądu nagrody. W PACIE nie ma przegranych. Wszyscy są zwycięzcami.

Sceną finałową Przeglądu stanowił wspólny występ Kariny Kruszewskiej oraz Andrzeja Frajndta. Było to wykonanie piosenki z repertuaru Anny Jantar pt. „Radość najpiękniejszych lat”. Na koniec dyrektor MDK podziękowała wszystkim uczestnikom PATY ich opiekunom. Wyrazy uznania i wdzięczności dyrektor MDK skierowała
do członków komisji, która pracowała charytatywnie.

Koordynacja bielańskiego wolontariatu przy MDK na Andersena

Działania oświatowego wolontariatu na Bielanach koordynowane są w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4. To miejsce ma ścisły związek z początkami młodzieżowego, szkolnego wolontariatu i Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Wkraczając w nowy rok szkolny, uczniowie rozpoczęli nie tylko naukę, ale także podjęli działalność na rzecz innych. We wtorek, 19 września br. w MDK przy Andersena 4, w barwnej jesiennej scenerii, spotkali się nauczyciele - opiekunowie bielańskich szkolnych Klubów Ośmiu, zrzeszających młodych wolontariuszy. Przybyła także Prezes Fundacji „Świat na Tak”, Poseł na Sejm RP, Joanna Fabisiak oraz Główny Specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Aleksandra Ziach. Uroczyste spotkanie otworzyła dyrektor MDK, Maria Pyszkiewicz, witając zaproszonych gości na podsumowaniu działalności Bielańskiej Kapituły Klubów „Ośmiu” w roku szkolnym 2016/2017 i zarazem inauguracji działalności wolontariackiej w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Krótkiego podsumowania pracy bielańskiego wolontariatu za ubiegły rok szkolny dokonała pani Anna Imszenik, Koordynator Bielańskiej Kapituły Klubów „Ośmiu”, po czym Główny Specjalista WOiW, Aleksandra Ziach i dyrektor MDK, Maria Pyszkiewicz dokonały wręczenia dyplomów dla przedstawicieli szkół, w których działają Kluby Ośmiu.

Prezes Fundacji „Świat na Tak”, Pani Joanna Fabisiak, odwołując się do konkretnych przykładów, podkreśliła niezwykle ważną rolę działań wolontariackich w wychowaniu młodego człowieka. Przypomniała także początki wolontariatu, łączące się z Młodzieżowym Domem Kultury im. Marii Gwizdak przy Andersena, podziękowała za pracę wolontariatu i przedstawiła plany na bieżący rok szkolny.

Dyrektor MDK, Maria Pyszkiewicz, dziękując wszystkim za aktywną działalność na rzecz innych, życzyła wszystkim, by - jak piękne jesienne wrzośce, byli – z jednej strony delikatni, a z drugiej – wytrwali w swoich działaniach.

Spotkanie uświetnił występ wychowanków MDK, Martyny Ejsmond, która zaśpiewała piosenkę „Obudź się i żyj” oraz Michała Matoska, który wyśpiewał, że „ważne są dni, których jeszcze nie znamy”…

mdk

Wakacyjne zajęcia specjalistyczne „Lato w Mieście 2017”

Tradycyjnie, podczas wakacji, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 prowadzi akcję „Lato w Mieście”. w bieżącym roku MDK, jako placówka zajęć specjalistycznych, prowadziła zajęcia w pierwszej turze, tj. w terminie od dnia 26 czerwca do 14 lipca, w godzinach od 9:30 do 17:00. Dla dzieci i młodzieży - zarówno dla grup zorganizowanych, z wakacyjnych placówek edukacyjnych, jak i dla uczestników indywidualnych, została przygotowana bogata oferta programowa. Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, a także pozwalające miło i aktywnie spędzić czas wolny, prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w wyposażonych pracowniach, przygotowanych do prowadzenia zajęć.

W akcji udział wzięło łącznie 1101 uczestników, w tym 252 indywidualnych oraz 849 w grupach zorganizowanych – z następujących placówek: Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, Zespół Szkół nr 52, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56, a także Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany". Wśród uczestników byli również ci, którzy korzystają z zajęć stałych, prowadzonych w MDK w trakcie roku szkolnego.

Dzieci i młodzież brali udział w zajęciach, takich jak: plastyka-malarstwo, masa solna, modelarstwo, matematyka na wesoło, gry i zabawy integracyjne, gry integracyjne z jęz. niemieckim, zajęcia teatralne, studio muzyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, rytmika, karaoke, letnie muzykowanie, zajęcia taneczne. Tematyka prowadzonych zajęć była różnorodna.

Zajęcia plastyczno-malarskie, jak zwykle przyciągały grono swoich zwolenników. Tematem przewodnim prac, które uczestnicy „Lata w Mieście” wykonywali pastelami olejnymi, była wyobraźnia i rozmaite jej aspekty. Każde z zajęć jej poświęconych, rozpoczynały się od ogólnej rozmowy z dziećmi, a następnie miało miejsce omówienie przykładów wyobraźni malarskiej na kanwie twórczości Witolda Wojtkiewicza i Rene Magritta. Dzieci miały za zadanie stworzyć parafrazę obrazu „Porwanie królewny” Wojtkiewicza i reminiscencje kolażowych prac Magritta. Ponadto, tematem pracy był „Śmiech to zdrowie”, czyli refleksja na temat śmiechu i radości, na przykładzie zdjęć dzieci z całego świata. Prace powstałe w technice pasteli olejnych, zostaną włączone w plakaty promujące w roku szkolnym 2017/2018 Młodzieżowy Dom Kultury.

Na zajęciach plastycznych „masa solna”, cieszących się dużym powodzeniem, powstawał wspólny projekt „Zoo”. Uczestnicy wykonywali z barwionej masy solnej figurki swych ulubionych zwierząt. Tematyka ta była kontynuowana na modelarstwie. Tutaj projektowano i wykonywano zwierzęta z tektury.

Matematyka również była obecna w czasie „Lata w Mieście”, z tym, że odbywała się „na wesoło”. Zainteresowani mieli do czynienia z twisterem matematycznym, dominem, krzyżówkami, zagadkami i grami logicznymi.

Gry i zabawy integracyjne to zajęcia, na których królowały:
zabawy i konkursy ruchowe z gąbkami, rolkami, kołami i z piłkami, zabawy konstrukcyjne: gry „Jenga” i „Bierki”, układanie gąbek, zabawy w kręgu: „Oczko” w parach, Szewc, Dyrygent (ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości), zabawy przy muzyce: „Pociąg”, „Głowa mówi tak, głowa mówi nie…”, zabawy z chustą Klanzy: mikser owocowy, zabawy w kręgu z piłkami i gąbkami, zabawy zręcznościowe: kręgle, zabawy słowne w drużynach - podróżujemy po Polsce i Europie, gry planszowe: Memory, Dobble i inne, gry stolikowe: mecz piłki nożnej, „Zgadywanki-ciekawostki”, na przykład zabawa słowna w drużynach, hasła: zwierzę, roślina, imię oraz państwo.

W czasie akcji „Lato w Mieście” uczniowie mieli możliwość poćwiczenia języka niemieckiego w formie gier integracyjnych – poznawano liczebniki i przybory szkolne. Na zajęciach teatralnych zaś, odbywały się zabawy teatralne z rekwizytem.

Nauczyciel studia muzycznego zapewnił uczestnikom zabawy ze wzbudzaniem emocji poprzez dźwięki, pracę i zabawę z samplerem. Na temat emocji w muzyce odbyły się także warsztaty i pogadanki. Ponadto, umożliwiono dzieciom stawianie pierwszych kroków w nauce gry na pianinie, wykonanie gamy i prostych piosenek, na przykład „Wlazł kotek”.

Entuzjaści muzyki i tańca mieli wiele możliwości do wyboru. „Niech żyją wakacje” – to motyw przewodni zajęć muzyczno-ruchowych, w czasie których można było nauczyć się nowych piosenek bądź wziąć udział w zabawach muzyczno-ruchowych z instrumentami.

Ulubione piosenki dzieci wykonywały na zajęciach karaoke. Zabawy z instrumentami, zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi, poznanie bajek muzycznych, np. „Tajemnicza kraina”, wykonywanie opowieści dźwiękowych oraz improwizowanie i zabawy muzyczno-ruchowe z uwzględnieniem barwy i brzmienia oraz nastroju, to działania zapewnione na letnim muzykowaniurytmice.

Miłośnicy tańca poznali podstawowe kroki i układy taneczne w rytmach hip –hopu, tańca nowoczesnego oraz współczesnego na zajęciach tanecznych. Układy były dostosowane i na bieżąco modyfikowane do możliwości uczestników. Uczestnicy doskonalili takie elementy, jak: koordynacja ruchowa, gibkość ciała, wydolność i wytrzymałość organizmu. Zajęcia były uatrakcyjniane ćwiczeniami izolacyjnymi i gimnastycznymi z rekwizytami, np. ze wstążką. Uwzględniana była własna inwencja twórcza i improwizacja dzieci i młodzieży, którzy wykazywali się bardzo dużą aktywnością.

Uczestnicy akcji „Lato w Mieście” oraz ich opiekunowie wyrażali swoją wdzięczność za ciekawe, kreatywne, pobudzające do działania zajęcia, a także za „indywidualne”, ciepłe podejście naszych nauczycieli do dzieci i młodzieży, na zajęciach indywidualnych, jak również przeznaczonych dla grup zorganizowanych. Panowała bardzo dobra atmosfera, pełna radości, dobrego humoru i życzliwości. w czasie pracy przestrzegano zasad BHP oraz regulaminów wewnętrznych.

Zajęcia, zdaniem uczestników – rozwijały ciekawość, zdolności i umiejętności, wywołując przy tym uśmiech na twarzach oraz nadzieję na kolejne spotkania.

Czas spędzony w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak w ramach akcji „Lato w mieście” był, bez wątpienia, bardzo twórczy i ze wszech miar rozwijający dla młodych osób, które miały przy tym zapewnioną ciekawą i bezpieczną opiekę.

Prace, będące efektem zajęć manualnych, dzieci zabierały ze sobą, na pamiątkę akcji „Lato w Mieście” w MDK przy ul. H. Ch. Andersena 4. Powstałe u nas „arcydzieła” mają wzbogacić szkolne i domowe „skarby” z wakacji.
Z UŚMIECHEM w MDK NA ANDERSENA

Tradycją Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak mieszczącego się na warszawskich Bielanach przy ul. H.C. Andersena 4 są coroczne obchody, pod koniec roku szkolnego, święta „Z Uśmiechem Łatwiej”, którego adresatami są dzieci uczestniczące w zajęciach MDK, ich rodziny a także szeroko rozumiana społeczność lokalna. Jest to zarazem dzień otwarty, podczas którego każdy z uczestników festynu może zapoznać się z bogatą ofertą zajęć MDK, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury, panią Marią Pyszkiewicz.

W tym roku festyn odbył się w dniu 22 czerwca i był prawdziwa feerią atrakcji, na które złożyły się występy estradowe: muzyczne, wokalne, instrumentalne, taneczne, pokazy teatralne, wernisaż prac plastycznych i fotograficznych. Jak co roku, na program składały się prezentacje efektów pracy na poszczególnych zajęciach, odbywających się w MDK przez cały rok szkolny. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty, wykonane na zajęciach ceramiki oraz modelarstwa. Towarzyszyły im także stoiska z materiałami plastycznymi, na których chętni mogli przeobrazić się, pod okiem specjalistów, w zabawnego kota, mysz czy sowę.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie statuetek „Z Uśmiechem Łatwiej”, wyróżniającym się dokonaniami i radosną energią wychowankom, a także Rodzicom i Przyjaciołom MDK, współpracujących na co dzień z placówką. Dyrektor, Maria Pyszkiewicz podsumowując miniony rok szkolny podkreśliła różnorodność i bogatą ofertę MDK, sprzyjającą rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień bielańskiej młodzieży i dzieci, co owocuje licznymi nagrodami w konkursach i przeglądach na terenie dzielnicy Bielany, a także konkursach ogólnowarszawskich i wojewódzkich. Za tak intensywną działalność na polu edukacji i wspierania potencjału młodych ludzi, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak otrzymał w tym roku, przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, zaszczytny tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów”. MDK został umieszczony na mapie miejsc o potwierdzonej szczególnie wysokiej jakości pracy.

Na zakończenie festynu odbył się koncert zespołu „Mała Orkiestra Dni Naszych”. Wesoły zespół zaangażował naszych uczestników do wspólnej zabawy - rytmicznie i w sposób pełen humoru, wprowadził zgromadzoną publiczność w doskonały – wakacyjny już nastrój.

Placówkę odwiedziła także Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Straży Pożarnej, która przybliżyła pracę strażaka, umożliwiając wszystkim zainteresowanym poznanie tajników wozu strażackiego. Niezwykle cenną i wspaniałą atrakcją dla wszystkich gości MDK było doświadczenie z niezwykłymi okularami, udostępnianymi przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, którzy przybywając do MDK, ubogacili święto „Z uśmiechem łatwiej”. w atmosferze przedniej zabawy, każdy mógł się przekonać, jakie zagrożenie stwarza kierowca na „podwójnym gazie”. Było to szczególnie cenne doświadczenie, jako że zdobyte tuż przed rozpoczynającymi się wakacjami.

„Z uśmiechem łatwiej” na Andersena, było niezapomnianym popołudniem, pełnym wrażeń estetycznych, pozytywnych wibracji i wiary w radość życia oraz promującym talent wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.

mdk
X PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – PATA

W dniu 22 czerwca 2016 r., już po raz dziesiąty odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 „Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej” skierowany do osób niepełnosprawnych. Tegoroczna PATA odbyła się pod hasłem "To już 10 lat, minęło jak jeden dzień".

Dyrektor MDK, Maria Pyszkiewicz, witając przybyłych oraz przedstawiając jury, podkreśliła znaczenie tej uroczystości, na którą wszyscy czekają cały rok i przygotowują się do niej, tj. do Przeglądu, w którym nie ma przegranych – wszyscy są zwycięzcami.

W jubileuszowym, X Przeglądzie PATA wzięło udział dziesięć zespołów z całej Warszawy, od 4-latków aż po osoby dorosłe - uczestników warsztatów terapii zajęciowej. w czasie występów zaprezentowano piosenki, taniec, jak również inscenizacje do znanych utworów poetyckich.

Podczas PATY poszczególne zespoły wystąpiły z następującym repertuarem:

1. Teatr Ruchu „Balonik” reprezentujący Mazowiecki Instytut Kultury i Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pod kierunkiem Wojciecha Gębskiego - program pt. „Taniec Meksykański”.
2. Zespół Taneczny „Etnofolk – Elektoralna 85” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 im. Eunice Kennedy Shriver pod kierunkiem Elżbiety Pędzich - program taneczny pt. „Z tańcem przez świat” (Walc wiedeński, Meksykańskie rytmy, Tango, Taniec romski, Kalinka, Kazaczok).
3. Zespół „Karolaki” z  Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 w Warszawie pod kierunkiem Ewy Mędrzeckiej i Krystyny Skadorwy - występ artystyczny „NA LUDOWO” (Taniec Kalinka, Dziadek farmę miał).
4. Zespół Muzyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie pod kierunkiem Anny Sokołowskiej-Szumowskiej -program muzyczny Scenka Polka Warszawska i Miłośne manewry”.
5. Grupa Mruczki z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 „kota Filemona” pod kierunkiem Moniki Kalickiej, Danuty Skalskiej i Aleksandry Ochrymuk - program artystyczny pt. „Podróż do Afryki” (Murzynek malutki, Si-ma-ma-ka, Waka, waka –Shakina).
6. Zespół teatralny „RaMiNa” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 im. Eunice Kennedy Shriver pod kierunkiem Kingi Kasior-Walczak, Bożeny Pawlak i Edyty Izbickiej - program: pt. „Takie buty”, przedstawienie inspirowane wierszem Jana Brzechwy pt. „Siedmiomilowe buty”.
7. Muzyczny Zespół Integracyjny „Brawo” II z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ader” pod kierunkiem Anny Cegielskiej - program muzyczny pt. „Karuzela na Bielanach” i „Bielańska Ballada”.
8. Zespół „Wesołki” z Klubu Integracyjnego PCK w Wesołej pod kierunkiem Leokadii Ślązak, Katarzyny tucholskiej, Anny skrzypek i Grzegorza Maraszka - program artystyczny pt. „Radosna rodzinna wiosna”, piosenki o mamie, misiu i wiośnie.
9. Zespół „Wesoła drużyna z Bielan” z Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie pod kierunkiem Edwarda Piekuta - program artystyczny pt. „Wesołe piosenki”.
10. Muzyczny Zespół Integracyjny „Brawo” z MDK im. M. Gwizdak pod kierunkiem Anny Cegielskiej - program artystyczny pt. „Śpiewem przez powieści Henryka Sienkiewicz”.

PATA ma charakter przeglądu, w którym uczestnicy z różnych placówek mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, wymiany doświadczeń i pomysłów.

Imprezie przyglądało się jury, składające się z przedstawicieli środowiska artystycznego, medycznego oraz rodzin osób niepełnosprawnych. w skład komisji weszli: p. Andrzej Frajndt – Piosenkarz zespołu „PARTITA”,p. Irena Drożdż - Kierownik Działu Pomocy MOO PCK, p. Wojciech Borkowski – Radny Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, lekarz medycyny, p. Bożena Żebrowska – Prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy reprezentowali główni specjaliści: p. Bożena Walo i p. Robert Tkaczyk.

Każdy zespół, uczestniczący w X Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej otrzymał pamiątkowy dyplom oraz statuetkę, a każdy uczestnik dodatkowo - upominek.

Pamiątkową statuetkę X– lecia PATY, organizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 otrzymali także wolontariusze oraz członkowie komisji i przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania.

d

Głos Andrzeja Frajndta

Po raz kolejny z nieukrywana przyjemnością, miałem okazję uczestniczyć w jubileuszowym, dziesiątym już Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej PATA, skierowanym w stronę integracyjnych zespołów artystycznych, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne. Przegląd odbywa się co roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ulicy Andersena 4. Zasiadając w ławie jurorskiej, podobnie jak moi współtowarzysze oceniający kolejne występy zespołów, mogłem stwierdzić, że artystyczne przedsięwzięcia skierowane do osób obdarzonych przez los różnorakimi dysfunkcjami organizmu, ograniczającymi w dużej mierze normalne uczestniczenie w życiu codziennym, (o występach scenicznych nie wspominając), są ze wszech miar potrzebne i przynoszą nieocenione korzyści nie tylko terapeutyczne. Radość promieniująca ze sceny udzielała się wszystkim obecnym na sali. Jako piosenkarz, dyrektor artystyczny wielu festiwali piosenki osób niepełnosprawnych - w tym największego i bodajże najstarszego w Polsce, organizowanego przez Fundację PRO OMNIBUS (w tym roku już po raz dwudziesty) – Ciechocińskiego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, pragnę wyrazić satysfakcję i podziękowanie organizatorom PATY. Zarządowi Dzielnicy Bielany i bezpośrednim realizatorom tego wydarzenia z panią Marią Pyszkiewicz, dyrektorem placówki na czele. Jako piosenkarz, od czterdziestu pięciu lat wokalista uhonorowanej za swą działalność na podobnej niwie m. in. Statuetką PFRON, grupy wokalnej PARTITA (wieloletnie prowadzenie warsztatów wokalnych), wyrażam radość, deklarując jednocześnie gotowość wspierania swym doświadczeniem scenicznym kolejnych edycji tego jakże ważnego nie tylko dla Bielan, ale całej Warszawy wydarzenia.

Z pozdrowieniami – Andrzej Frajndt


Akcja Lato w mieście: 26 czerwca - 14 lipca 2017 r.